Loft Café

B R E U V A G E S   C H A U D S        H O T   B E V E R A G E S

 

Espresso                       $1.50

Americano                    $2.00

Café latté                      $2.50

Cappuccino                 $2.50

Cold brew coffee         $4.00

 

B R E U V A G E S   F R O I D S      C O L D   B E V E R A G E S

 

Eau mineralisé | Mineral water               $1.00

Eau pétillante | Sparkling water              $1.50

Jus | Juice                                                     $1.50

V8                                                                 $1.50

Thé vert glacé | Green iced tea                $3.00

San Pellegrino                                             $2.00

Gatorade                                                      $3.00

Becks 0%                                                      $4.00

 

taxes en sus | taxes extra